Succesvol motiveren, hoe doe je dat?

Motivatie is de prikkel die mensen ertoe beweegt om iets te doen of na te streven. Het beïnvloedt keuzes en daden, daarom is het een krachtig middel. Voor organisaties is dit een behoorlijk interessante aandrijver, die in grote mate kan bijdragen aan successen.  De grote vraag die telkens weer rijst is: Hoe kun je motivatie doeltreffend stimuleren?

Om antwoord te geven op die hoe-vraag moeten we eigenlijk eerst weten wat mensen motiveert om iets te gaan doen. Of zelfs een stapje verder, wat beweegt mensen dat ze zelfs meer gaan doen dan gevraagd? We worden door bedrijven regelmatig benaderd met motivatievraagstukken. Deze organisaties willen hun medewerkers in beweging krijgen of iets leren. Organisatie zijn immers altijd op zoek naar een manier die ervoor zorgt dat medewerkers beter, slimmer en efficiënter gaan werken. Gaming kan hierin een oplossing bieden. Games bevatten namelijk triggers die motivatie tot gevolg hebben. 

Wat was de laatste keer dat jij ergens volledig voor ging, met een inzet van 100% en dat vervolgens ook behaalde? Waardoor kwam dat? Als game designer heb ik een grote fascinatie voor het fenomeen ‘motivatie’. Ik stel mezelf deze vragen daarom vaak. Motivatie lijkt op het eerste gezicht vaag en ongrijpbaar. Het is waarschijnlijk die ongrijpbaarheid die ervoor zorgt dat er in organisatorische context mee geworsteld wordt. Toch is er al veel bekend over de herkomst van motivatie en hoe we motivatie bij mensen oproepen.

Om te weten hoe je dat doet, belicht ik eerst het onderscheid nader tussen twee verschillende types motivatie: intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie. Deze types worden duidelijk beschreven in onder andere het boek ‘Drive’ van Daniel Pink. Intrinsieke motivatie is veruit de meest interessante vorm van motivatie, omdat deze motivatie voortkomt uit het ‘oerinstinct’ van mensen zelf. Het gaat hier om een vorm van motivatie, die ervoor zorgt dat mensen iets doen omdat ze dat zelf graag willen. Extrinsieke motivatie daarentegen wordt gedreven door factoren buiten de mens. Beloningen zijn hier een voorbeeld van; iets doen omdat je daar geld of spullen voor terugkrijgt. Iets krijgen is leuk, maar is dat ook bevredigend genoeg?

Er is veel onderzoek naar extrinsieke motivatie in organisatorische context gedaan. Het begon al in de jaren ‘70 met de onderzoeken van Edward L. Deci. Met teleurstellend resultaat overigens, het blijkt dat mensen niet automatisch gemotiveerder raken door meer geld. Daarnaast is het zo dat de motivatie die mensen erdoor krijgen vaak van korte duur is. Sterker nog, slecht ingezette beloningen blijken soms demotiverend te werken.

Het stimuleren van intrinsieke motivatie verdient dus de voorkeur. Deze vorm is echter ook de meest lastige, want deze motivatie komt uit de mensen zelf. Dit betekent dat er geen directe invloed mogelijk is. Dergelijke invloeden moeten indirect gecreëerd worden. Leidinggevenden die hun medewerkers toeroepen dat het anders moet en dat ze  weleens enthousiaster mogen zijn over de geboden leermiddelen, dat heeft veelal weinig resultaat. Het is van belang om een omgeving of ervaring te creëren, waardoor mensen vanuit zichzelf de noodzaak tot veranderen gaan inzien. Hierin ligt het antwoord op de eerder gestelde hoe-vraag. Daarom hebben we tijdens onze zoektocht naar intrinsieke motivatie gefocust op een ongedwongen bezigheid: spelen.

Spelenderwijs: ‘al spelend, met name zo dat het zonder moeite of opzet gebeurt’, aldus de Dikke Van Dale. Dat klinkt heel ongedwongen, niet waar? Spellen bieden een natuurlijke sfeer, waarin mensen de ruimte krijgen om te experimenteren. Stel je voor, een goed verhaal dat medewerkers intrigeert en nieuwsgierig maakt. Het verhaal houdt de medewerkers een doel voor ogen waarnaar gestreefd wordt door te spelen. Ongemerkt wordt de medewerker tijdens het spelen gevoed met informatie die in het echt toe te passen is. Dat is de kracht van het spel; ofwel van de ‘toegepaste game’. Voldoende feedback, personalisatie, keuzes, uitdagingen en kleine extrinsieke beloningen sturen de medewerker op natuurlijke wijze over het pad, dat hen via een prikkelend verhaal naar het doel leidt. Variatie en verrassingen zijn hierin natuurlijk erg belangrijk om medewerkers alert en actief te houden, zeker bij langere leertrajecten of hele programma’s.

De juiste prikkels aan je medewerkers overbrengen is dus essentieel bij motiveren. Als organisatie wil je betere prestaties ontlokken, innovatieve gedachten oproepen en alle neuzen dezelfde kant op krijgen als het gaat over kernwaarden. Motivatie is onzichtbaar, daarom moet je op zoek naar instrumenten die ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van het geheel. Toegepaste games zijn zo’n instrument, effectief en leuk!

 Al zin om een spelletje te doen?

Comments are closed.